FANGIRL's LIFE
PS! I dunnot own the photos! Unless! Stated! :"") ♥ Friendly ako.>Don't judge me. You just know my username not my personality. <3 >
Home   ×       ×   Ask me anything :DD
A lovely night, a lovely night. A finer night you know you’ll never see…

KathNiel’s sweetness :”>

(Source: kathnielgifs, via kathnieloverload)

forever handsomeee :”> <3

"In a good way, kasi yung pagsasabihan ka niya, yung kung ano yung ginawa mo… kung maganda ba yun o hindi, yung sa suot mo. Yung sa lahat ng bagay na alam ko naman na ginagawa niya yun for me. So, bihirang lalaki lang naman talaga yung hindi mambobola… na totoong tao talaga si DJ. So, isa ‘yan sa ina-admire ko sa kanya.” - Kathryn Bernardo

KATHNIEL IS LOVE :”> <3

(Source: admiredaniel, via baba-pottie)

Mag fo-focus lang po ako sa work ko. - Chichay

Yung lalaking lalabas ng kotse sabay tanggal ng shades, Joaquin yan ihhhh :”) 

(Source: admiredaniel, via bave-djfp)

Work work work! Focus! Hindi hocus-pocus!! Kaya mo yan Chichay!

Yung babaeng weird pero maganda. Chichay yan ihhhh :”) 

(Source: admiredaniel, via bave-djfp)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter